Απόπτωση σπέρματος – DNA fragmentation

Η απόπτωση ή διαφορετικά ο προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος είναι ένας φυσιολογικός μηχανισμός καταστροφής των κυττάρων, ο οποίος εξασφαλίζει τη σωστή ανάπτυξη του οργανισμού και διατηρεί την ομοιόστασή του. Τα κύτταρα που υφίστανται απόπτωση εμφανίζουν διάφορες δομικές αλλοιώσεις κυρίως στον πυρήνα τους, όπως ο κατακερματισμός του γενετικού τους υλικού (DNA), το σπάσιμο, δηλαδή, της αλυσίδας του DNA τους σε μικρότερου μήκους τμήματα. Η εξέταση αυτή μας επιτρέπει να εκφράσουμε σε ποσοστό, την παρουσία των αποπτωτικών σπερματοζωαρίων σε κάθε δείγμα. Απόπτωση μεγαλύτερη από ένα κρίσιμο ποσοστό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της φυσιολογικής εμβρυικής ανάπτυξης σε πρώιμο στάδιο, αποβολές, ανωμαλίες στα νεογνά κα.

MSRM

Copyright 2023© irismed - All Rights Reserved Developed by