Σπερματέγχυση

Στα ζευγάρια που οι παράγοντες της υπογονιμότητας δεν είναι σοβαροί τότε το πρώτο βήμα για την αντιμετώπισή της είναι η σπερματέγχυση. Παράγοντες όπως για παράδειγμα σπέρμα με ποιότητα λίγο χαμηλότερη από τη φυσιολογική μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη μέθοδο αυτή.

Η σπερματέγχυση είναι μια ανώδυνη διαδικασία που πραγματοποιείται την ημέρα ωοθυλακιορρηξίας. Την ημέρα αυτή ο σύζυγος/σύντροφος δίνει δείγμα σπέρματος το οποίο επεξεργάζεται κατάλληλα στο εργαστήριο. Μετά από την επεξεργασία που υφίσταται το δείγμα, τα κινούμενα σπερματοζωάρια συγκεντρώνονται σε πολύ μικρό όγκο (~0.5ml) και στην συνέχεια τοποθετούνται στη μήτρα με τη βοήθεια ενός καθετήρα. Η σπερματέγχυση προϋποθέτει οι σάλπιγγες της γυναίκας να είναι βατές, ώστε να είναι δυνατή η κίνηση των σπερματοζωαρίων μέσα σε αυτές για να επιτευχθεί η συνάντησή τους με το ωάριο και η γονιμοποίησή του.

Σπερματέγχυση μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τη χρήση σπέρματος δότη (ετερόλογος σπερματέγχυση). Σε αυτή την περίπτωση το σπέρμα προέρχεται από τράπεζα σπέρματος του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

MSRM

Copyright 2023© irismed - All Rights Reserved Developed by