Δείκτης συμπύκνωσης σπέρματος – Sperm decondensation index (SDI)

Η μετατροπή των σπερματίδων σε ώριμα σπερματοζωάρια επιτυγχάνεται μέσω μιας σειράς διαδικασιών που περιλαμβάνουν χημικές και μορφολογικές μετατροπές. Μια τέτοια μετατροπή είναι η αντικατάσταση των ιστόνων από πρωταμίνες ώστε το DNA να καταλαμβάνει το λιγότερο δυνατό χώρο μέσα στο πυρήνα του σπερματοζωαρίου. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται “συμπύκνωση της χρωματίνης του σπέρματος”.Ο βαθμός ωριμότητας των σπερματοζωαρίων “πακετάρισμα του DNA” μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας τον δείκτη SDI. Η εξέταση αυτή μας επιτρέπει να εκφράσουμε σε ποσοστό, την παρουσία ανώριμων σπερματοζωαρίων σε κάθε δείγμα.

MSRM

Copyright 2023© irismed - All Rights Reserved Developed by