Υαλοποίηση (Vitrification) – FREEZE ALL

Ο σκοπός της κρυοσυντήρησης περισσευόμενων εμβρύων είναι, σε περίπτωση που δεν πετύχει ο «φρέσκος» κύκλος εξωσωματικής, η γυναίκα να οδηγηθεί απευθείας σε εμβρυομεταφορά και πιθανή εγκυμοσύνη, χωρίς να υποβληθεί ξανά στην διαδικασία διέγερσης με φάρμακα και ωοληψία. Τα ποσοστά επιτυχίας της διαδικασίας είναι τα ίδια με τον αντίστοιχο «φρέσκο» κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης . Η τεχνική της κρυοσυντήρησης που εφαρμόζεται είναι αυτή της γρήγορης κατάψυξης – υαλοποίησης (vitrification).Η υαλοποίηση έχει αποκτήσει καθολική αποδοχή λόγω των πλεονεκτημάτων που διαθέτει. Με την υαλοποίηση αποφεύγεται η καταστροφή που προκαλείται από τον σχηματισμό κρυστάλλων στο εσωτερικό των κυττάρων του εμβρύου κατά την ψύξη και αυξάνεται θεαματικά το ποσοστό επιβίωσης των εμβρύων στην απόψυξη. Η ίδια τεχνική χρησιμοποιείται και σε περίπτωση κρυοσυντήρησης ωαρίων με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας.

FREEZE ALL
Η τεχνική «freeze all» αφορά την κρυοσυντήρηση εμβρύων έπειτα από
διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η διαδικασία αυτή  έγινε εφικτή
με την εφαρμογή της υαλοποίησης η οποία αύξησε τα ποσοστά βιωσιμότητας
των εμβρύων έπειτα από την κρυοσυντήρηση αλλά και έδωσε ισάξια ποσοστά
εμφύτευσης σε σύγκριση με αυτά μιας φρέσκιας εμβρυομεταφοράς.
Λόγοι για να προχωρήσουμε σε freeze all:
•       Αυξημένη ή μειωμένη προγεστερόνη πριν την Εμβρυομεταφορά
•       Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση
•       Ελαχιστοποίηση της εμφάνισης του Συνδρόμου Υπερδιέγερσης σε ασθενείς με αυξημένη ανταπόκριση
•       Άλλοι ιατρικοί λόγοι

MSRM

Copyright 2023© irismed - All Rights Reserved Developed by