Γιατί να εμπιστευτείτε την

  • Για τους έμπειρους και εξειδικευμένους Επιστήμονες και την συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους στις τελευταίες εξελίξεις της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
  • Για τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και τον άρτιο ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό τηρώντας τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας.
  • Για το αίσθημα ευθύνης και την εξατομικευμένη προσέγγιση προς τα υπογόνιμα ζευγάρια (εξειδίκευση στην αντιμετώπιση επαναλαμβανόμενων αποτυχιών εμφύτευσης « Repeated Implantation Failure » καθώς και γυναικών που δεν ανταποκρίνονται σωστά στη φαρμακευτική αγωγή της εξωσωματικής «Poor Responders»).
  • Για την πιστή εφαρμογή της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σύμφωνα με τον κανονισμό της προστασίας των προσωπικών δεδομένων (GDPR).
  • Για την συνεργασία με επιστήμονες κάθε ειδικότητας, δίνοντας λύση σε όποιο πρόβλημα μπορεί να προκύψει κατά τη διερεύνηση της υπογονιμότητας ή κατά τη διαδικασία της εξωσωματικής
  • Για την συνεργασία – μετά από μια επιτυχημένη προσπάθεια εξωσωματικής – με τον Μαιευτήρα ιατρό που έχει επιλέξει το ζευγάρι.
  • Για το συνεχές, πρότυπο ερευνητικό έργο στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.
  • Γιατί όλοι μαζί – ιατροί, εμβρυολόγοι, μαίες – λειτουργούμε ως ομάδα και σκοπός μας είναι να σας βοηθήσουμε να φτιάξετε την οικογένεια που ονειρεύεστε.
our staff

together we create life

MSRM

Copyright 2023© irismed - All Rights Reserved Developed by