Παρένθετη μητρότητα

Η παρένθετη μητρότητα είναι μια νόμιμη διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μικρό αριθμό ζευγαριών. Η κύρια ένδειξη για παρένθετη μητρότητα είναι η αδυναμία μιας γυναίκας να κυοφορήσει γιατί δεν έχει μήτρα ή η μήτρα της έχει σοβαρή δυσμορφία.

Η διαδικασία αυτή καλύπτεται στην Ελλάδα από τον νόμο 3089/2002.

MSRM

Copyright 2023© irismed - All Rights Reserved Developed by