Κρυοσυντήρηση (πάγωμα) ωαρίων

 Η κρυοσυντήρηση (πάγωμα) ωαρίων είναι μια μέθοδος που άρχισε να εφαρμόζεται πρόσφατα στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν:

  • Γυναίκες που επιθυμούν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους αλλά για διάφορους λόγους μεταθέτουν για αργότερα την δημιουργία οικογένειας
  • Γυναίκες με μειωμένη ωοθηκική λειτουργία ή ενδομητρίωση
  • Γυναίκες που πρόκειται να υποβληθούν σε ογκολογική θεραπεία και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος απώλειας της ικανότητας για γονιμοποίηση
  •  Ζευγάρια που για ηθικούς ή θρησκευτικούς λόγους επιθυμούν να αποφύγουν την κατάψυξη εμβρύων.

Η τεχνική της κρυοσυντήρησης που εφαρμόζεται είναι αυτή της γρήγορης κατάψυξης – υαλοποίησης (vitrification). Το ποσοστό επιβίωσης των ωαρίων μετά την απόψυξη ξεπερνά το 90%. Η κρυοσυντήρηση αγονιμοποίητων ωαρίων είναι μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος που καλύπτει ανάγκες που προκύπτουν απο τον σύγχρονο τρόπο ζωής πολλών γυναικών και φαίνεται ότι μπορεί να προσφέρει πολλά στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Πότε πρέπει να γίνει η κατάψυξη;

Εδώ ισχύει το «όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα». Συνήθως θέτουμε ως όριο τα 38 έτη, πάντα μετά από λεπτομερή εκτίμηση της υγείας και της αναπαραγωγικής ικανότητας της γυναίκας με βάση το ιατρικό ιστορικό της (ορμονικό προφίλ, διάγνωση άλλων προβλημάτων υγείας κλπ.). Αν μια γυναίκα καταψύξει ωάρια στα 35 της και αποφασίσει να μείνει έγκυος με αυτά στα 42, τότε η αναπαραγωγική της ηλικία είναι τα 35, όχι τα 42 έτη. Με λίγα λόγια, η μέθοδος αυτή «παγώνει το χρόνο». Ορισμένες γυναίκες ενημερώνονται ή το αποφασίζουν όταν ο χρόνος δεν είναι ευνοϊκός για αυτές. Μια γυναίκα άνω των 40 δε θα έχει τα ίδια αποτελέσματα με μια νεότερης αναπαραγωγικής ηλικίας.

MSRM

Copyright 2023© irismed - All Rights Reserved Developed by