Ξενάγηση στην

our staff

Χώροι υποδοχής


Εμβρυολογικό – Ανδρολογικό εργαστήριο


Χώροι κρυοσυντήρησης – αποστείρωσης


Χώροι συλλογής ανδρολογικών δειγμάτων


Χειρουργεία – Ανάνηψη


Ιατρεία – Εξεταστήρια


Μηχανολογικός εξοπλισμός

MSRM

Copyright 2023© irismed - All Rights Reserved Developed by