Δωρεά ωαρίων

Η δωρεά ωαρίων γίνεται σε περιπτώσεις που:

  • Η γυναίκα είναι φορέας σοβαρής γενετικής νόσου
  • Δεν υπάρχουν ωοθήκες ή υπολειτουργούν ή δεν ανταποκρίνονται σε ωοθηκική διέγερση.
  • Η γυναίκα είναι  > 42 ετών

Οι δότριες ελέγχονται για μια σειρά ασθενειών και λαμβάνεται πλήρες ιατρικό ιστορικό. Οι εξετάσεις που υποβάλλονται οι δότριες είναι HIV, Ηπατίτιδας Β και Γ, γονόρροιας, σύφιλης, κυστικής ίνωσης, μεσογειακής αναιμίας κ.ά. Η δωρεά ωαρίων γίνεται ανώνυμα και μπορεί να γίνει με φρέσκα ή κατεψυγμένα ωάρια. Τα ωάρια δωρίζονται εθελοντικά από γυναίκες.

Τα ποσοστά κύησης είναι πολύ υψηλά και εξαρτώνται κυρίως από την ηλικία της δότριας .

MSRM

Copyright 2023© irismed - All Rights Reserved Developed by