Τράπεζα σπέρματος

Στους άντρες παράγεται συνεχώς νέο σπέρμα. Η διαδικασία της σπερματογένεσης στους όρχεις δε σταματά και συνεχίζει ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία. Άρα, λόγω της διαφορετικής λειτουργίας της ανδρικής φυσιολογίας, δεν υπάρχει ο φόβος να “τελειώσουν τα αποθέματα σπέρματος”, σε αντίθεση με τις γυναίκες στις οποίες πράγματι εξαντλούνται τα αποθέματα των ωοθηκών.

Τράπεζα σπέρματος είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για την κατάψυξη και συντήρηση δειγμάτων σπέρματος.

Η διαδικασία της κατάψυξης γίνεται σε περιπτώσεις:

  • Δυσκολίας παραγωγής σπέρματος από τον σύζυγο/σύντροφο
  • Κακοήθειας (καρκίνου) πριν από την έναρξη χημειοθεραπείας προκειμένου να διατηρηθεί η γονιμότητα.
  • Πολύ χαμηλών τιμών στο σπερμοδιάγραμμα. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας της εξωσωματικής γίνεται κατάψυξη ενός ή περισσοτέρων δειγμάτων σπέρματος, ώστε να υπάρχει αρκετό υλικό για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
  • Χειρουργικής ανάκτησης σπέρματος σε περιπτώσεις αποφρακτικής αζωοσπερμίας (απουσία σπερματοζωαρίων στο σπέρμα), για μελλοντική χρήση σε προσπάθεια εξωσωματικής.
  • Απουσίας του συζύγου/συντρόφου κατά τη διαδικασία της εξωσωματικής ή της σπερματέγχυσης.
  • Ορμονικής θεραπείας του άνδρα.
  • Διατήρησης γονιμότητας εάν ο άνδρας σκοπεύει να καθυστερήσει την δημιουργία οικογένειας.
  • Δωρεάς σπέρματος

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, τα δείγματα μπορούν να φυλαχθούν αρχικά για 5 έτη ενώ υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα 5 έτη.

Τι πρέπει να κάνω;

Η διαδικασία της κατάψυξης σπέρματος είναι απλή: ο ασθενής απευθύνεται στην I.R.I.S MED και ορίζεται ένα ραντεβού. Η παραγωγή του δείγματος σπέρματος μπορεί να γίνει είτε στο σπίτι είτε στην I.R.I.S MED σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Σε κάθε περίπτωση, απαιτούνται 2-4 μέρες αποχής (μη εκσπερμάτισης), ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο, γιατί διαφορετικά επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα του δείγματος. Οι εμβρυολόγοι παραλαμβάνουν το δείγμα, το επεξεργάζονται, καταγράφουν τις ποιοτικές παραμέτρους (όγκο δείγματος, αριθμό, κινητικότητα και μορφολογία σπερματοζωαρίων) και προχωρούν στην κατάψυξη. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο λεπτομερής ιατρική αναφορά για το ιατρικό αρχείο του.

MSRM

Copyright 2023© irismed - All Rights Reserved Developed by